Q : โยคะบอลของ Sugoigenki มีกี่ขนาด ?
A : 30 cm, 55 cm, 65 cm and 75 cm

Q : ระดับแรงต้านแต่ละสีของยางยืดแตกต่างกันอย่างไร และควรเลือกอย่างไรให้เหมาะกับเรา ?
A : สีชมพู แรงต้านน้อยที่สุดสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นออกกำลังกาย / สีเขียว แรงต้านระดับกลาง สำหรับคนที่ต้องการเริ่มสร้างกล้ามเนื้อ / สีฟ้า แรงต้านระดับสูงที่สุดสำหรับคนที่ต้องการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มากขึ้น

Q : วิธีการเลือกขนาดโยคะบอลให้เหมาะสม ?
A : เลือกจากความสูงของผู้ที่ต้องการออกกำลังกาย (CM)
ความสูง 150-163 Cm = 55 เซนติเมตร
ความสูง 163-180 Cm = 65 เซนติเมตร
ความสูง 180-200 Cm = 75 เซนติเมตร

Q : ทางบริษัทมีการรับประกันสินค้าอย่างไร
A : บริษัทจะมีการรับประกันสินค้าให้ภายในระยะเวลา 30 วัน ยินดีเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด